2013 - Marzec - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
Jesteśmy placówką oświatową powołaną decyzją Nr 208 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 1 stycznia 1999r. do realizacji zadań z przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych zleconych przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne, finansowana przez budżet Urzędu m. st. Warszawy oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo - produkcyjnej.
dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
W WARSZAWIE
Mapa Strony
Przejdź do treści

2013 - Marzec

Projekty Unijne
W dniach 7-29 marca 2013 r. grupa 21 uczniów Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie i dwóch opiekunów udało się na staż zawodowy do Niemiec (Lipska) w ramach realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego projektu pt.: „Eurobudowniczy – podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy”, nr projektu 2012-1-PL1-LEO01-27264.
CELE PROJEKTU:

1. Zapoznanie z regulaminami i przepisami, głównie dot. bhp i ochrony środowiska, obowiązującymi
w poszczególnych niemieckich firmach, miejscach stażu.
2. Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z remontami budowli hydrotechnicznych służących kształtowaniu zasobów wodnych i zabezpieczających przed powodzią;
3. Zapoznanie z metodami prewencji przeciwpowodziowej jak i metody usuwania skutków powodzi.
4. Nabycie umiejętności praktycznego wykonywania prac osuszania, budowlano-montażowych takich jak:
- wykonywanie zleconych zadań ocieplania zewnętrznego i wewnętrznego ścian budynku,
- montaż płyt regipsowych na sucho i mokro, wykładzin zewnętrznych i wewnętrznych,
- montaż i demontaż lekkiego rusztowania murarskiego.
5. Zapoznanie się z nowymi technikami malarskimi, tynkarskimi.
6. Zapoznanie się z nowościami materiałowymi;
7. Zapoznanie się z logistyką organizacji pracy;
8. Nabycie praktycznego rozeznania w zakresie przygotowania i wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych związanych z pracą na placu budowy;
9.  Nabycie doświadczenia w zakresie konwersowania w języku niemieckim i języku niemieckim branżowym;
10. Zapoznanie się z organizacją i dyscypliną pracy w firmach niemieckich.
11. Zapoznanie się z kulturą i gospodarką Saksonii oraz kontaktami z Polską dawniej i dziś na tle możliwości powstałych w zjednoczonej Europie.

W styczniu 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Eurobudowniczy – podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy”. Zostało zrekrutowanych 21 uczestników, uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie, w tym 4 uczennice i 17 uczniów.  Uczniowie otrzymali polsko-niemieckie słowniki budowlane oraz dzienniczki praktyk. Wybrani zostali również dwaj opiekunowie.
Wyłoniona grupa uczniów brała od stycznia do marca 2013 r. udział w przygotowaniu pedagogiczno-językowo-kulturowym, które odbywało się w szkole. Przygotowanie miało na celu nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim branżowym oraz zapoznanie się z historia, kulturą, zwyczajami i zabytkami miasta Leipzig/ Saksonii.
W dniu 7 marca 2013 r. uczestnicy stażu wraz z opiekunami wyruszyli w drogę na staż do Leipzig. Na miejscu młodzież rozlokowała się w hotelu Blaues Palaise.
Odbyło się pierwsze spotkanie z p. dr Maria Peter wiceprezesem stowarzyszenia Europa Haus Leipzig, która omówiła zasady organizacji dni pracy oraz dokonała przydziału uczniów do różnych (łącznie 4) miejsc pracy.
Uczestnicy pracowali w następujących zakładach: Forssbohm&Söhne GmbH, Leipzig Seen GmbH, ReProBau GmbH, ZOO Leipzig.
Uczestnicy wykonywali zróżnicowane zadania na placu budowy, począwszy od remontów budynków, prace na centralnym stadionie sportowym, po utrzymanie terenu i zabudowy ośrodka wypoczynkowego przy zbiorniku retencyjnym w Leipzig.
Wykonywane zadania:
1. Zapoznanie się z regulaminami i przepisami głównie dotyczącymi bhp i ochrony środowiska, obowiązującymi w poszczególnych niemieckich firmach, miejscach praktyki.
2. Poznanie organizacji i dyscypliny pracy w niemieckich firmach, przy tym że organizacja placu budowy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (zimą).
3. Ogólna orientacja w organizacji specjalistycznych usług związanych z popowodziową renowacją i rekultywacją terenów wokół budynku.
4. Montaż i demontaż lekkiego rusztowania murarskiego.
5. Tapetowani i malowanie ścian.
6. Uzupełnianie tynków.
7. Prace wykończeniowe, w tym nakładanie tynków i wykładzin
Po zakończeniu 3-tygodniowego stażu uczniowie otrzymali certyfikaty zaświadczające o nabytych umiejętnościach
i kompetencjach zawodowych. Wkrótce otrzymają dokument Europass Mobility.
Poza zajęciami stażowymi w zakładach pracy, młodzież uzyskała wiadomości na temat zabezpieczeń i budownictwa przeciwpowodziowego. W czasie wycieczki do Drezna zapoznali się z terenami zalewowymi oraz zasięgiem wielkiej powodzi w tym mieście w 2002 roku.  Ekstremalne warunki atmosferyczne – ostra zima nie pozwoliły na zrealizowanie w pełni zamierzonych zajęć w terenie, głównie z zakresu budownictwa przeciwpowodziowego. Na ten temat uczestnicy otrzymali odpowiednie pisemne informacje.
W ramach zajęć kulturowych uczniowie odwiedzili muzea i zabytki Leipzig, zwiedzili Pomnik Bitwy Narodów, lipskie ZOO, stadion. Zwiedzanie muzeów i zabytków Leipzig łącznie z Międzynarodowymi Targami Książki cieszyło się dużym powodzeniem. Duże zainteresowanie wzbudziły też interaktywne zajęcia w Muzeum Najnowszej Historii Niemiec i Europy. Uczestnictwo w międzynarodowym forum dyskusyjnym z dyplomatami z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec na temat „Czy Europa podoła globalnym wyzwaniom?” było dla uczestników nowym, ciekawym doświadczeniem.

EFEKTY PRZESZKOLENIA:

1. Pobudzona przedsiębiorczość, mobilność i kreatywność młodzieży.
2. Podniesiona samoocena poszczególnych uczestników.
3. Nabyte umiejętności zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług budowlanych na rynku polskim.
4. Możliwość zdobycia dodatkowych specjalizacji, które dadzą uczestnikom w przyszłości możliwość zatrudnienia lub zarejestrowania własnej działalności.
5. Praktyczne przyuczenie do wykonywania wyznaczonych harmonogramem prac, poznanie nowości rynkowych
w tej branży.
6. Nabycie umiejętności analizy własnych odczuć i postepowania względem współpracowników oraz innych osób odmiennych kulturowo.
7. Wspieranie walki z wszelkimi formami dyskryminacji.
Ulepszenie i rozszerzenie praktycznego szkolenia w Centrum Kształcenia Praktycznego
ckz1@edu.um.warszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Created with Karol K.
tel. (22) 619 00 38
faks. (22) 619 00 38 wew.25
Witaj, strona internetowa naszej szkoły wykorzystuje pliki cookies.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Wróć do spisu treści