2017-2018 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
Jesteśmy placówką oświatową powołaną decyzją Nr 208 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 1 stycznia 1999r. do realizacji zadań z przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych zleconych przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne, finansowana przez budżet Urzędu m. st. Warszawy oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo - produkcyjnej.
dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
W WARSZAWIE
Mapa Strony
Przejdź do treści

2017-2018

Projekty Unijne
PRAKTYCZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TRIO
2017-1-PL01-KA102-037178
Partner: TRIBEKA TRAINING LAB S/L.U. MALAGA, HISZPANIA
Budżet: 25 960 EUR (111 796,74 PLN)
Forma projektu: Praktyka job shadowing
Czas trwania projektu: wrzesień 2017 – sierpień 2018
W dniach 15-19 stycznia 2018 r. w Maladze odbyła się wymiana doświadczeń w formie praktyk job shadowing z hiszpańskimi instytucjami kształcenia zawodowego. Uczestnicy zdobyli wiedzę o systemie kształcenia zawodowego w Hiszpanii, uwzględniającego potrzeby rynku pracy. Zapoznali się z jakością praktycznego kształcenia uczniów, programami nauczania w zawodach (elektryk, mechanik, informatyk, technik żywienia, technik budownictwa, technik energii odnawialnej, technik inżynierii sanitarnej oraz technik obrabiarek CNC) oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w tych zawodach, formami współpracy z pracodawcami, metodami i technikami nauczania, a także motywowania uczniów. Mieli okazję nie tylko obserwować pracę nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale także brać aktywny udział w zajęciach prowadzonych w pracowniach i laboratoriach placówek szkolenia zawodowego oraz  korzystać z wyposażenia techniczno-dydaktycznego podczas prowadzenia zajęć w wyznaczonych wcześniej placówkach oświatowych.
Nauczyciele podczas praktyki job shadowing zdobyli umiejętności i kompetencje organizacyjne, wykazując dużą elastyczność dostosowania się do otoczenia i zastanych warunków pracy. Dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w praktyce job shadowing stali się na kilka dni członkami hiszpańskiej kadry nauczycielskiej. Przełamali bariery i stereotypy socjokulturowe, co wpłynęło na swobodę w nawiązywaniu kontaktów, wymianę doświadczeń oraz udoskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas współpracy z osobami odmiennymi kulturowo. Pomogło to szczegółowiej przyjrzeć się i lepiej zrozumieć system kształcenia zawodowego.
Każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat uczestnictwa z praktyce job shadowing, a wkrótce otrzyma również dokument Europass Mobilność wraz z opisem umiejętności i kwalifikacji uzyskanych podczas pobytu w Hiszpanii.
Realizacja projektu zdecydowanie przyczyniła się do umiędzynarodowienia CKP i poszerzenia międzynarodowej sieci placówek szkolenia zawodowego współpracujących z naszą placówką. Kadra pedagogiczna CKP przeniosła na grunt polski szereg najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w zakresie praktycznego szkolnictwa zawodowego.
ckz1@edu.um.warszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Created with Karol K.
tel. (22) 619 00 38
faks. (22) 619 00 38 wew.25
Witaj, strona internetowa naszej szkoły wykorzystuje pliki cookies.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Wróć do spisu treści