2018-2019 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
Jesteśmy placówką oświatową powołaną decyzją Nr 208 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 1 stycznia 1999r. do realizacji zadań z przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych zleconych przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne, finansowana przez budżet Urzędu m. st. Warszawy oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo - produkcyjnej.
dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
W WARSZAWIE
Mapa Strony
Przejdź do treści

2018-2019

Projekty Unijne
Nazwa projektu: PRAKTYCZNA EDUKACJA
Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-048619
Partner: ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE „A ROCCA”
Budżet: 27 060 EUR
Forma projektu: Praktyka job shadowing (5 dni + 2 dni na podróż)
Termin: 1 grupa (10 osób) 27.01. – 02.02.2019 r.
2 grupa (10 osób) 03.02. – 09.02.2019 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności praktycznych  oraz znajomości języków obcych 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych z CKP, a tym samym rozwój CKP, poprzez uczestnictwo w zagranicznej mobilności – job shadowing w okresie realizacji projektu, tj. 01.09.2018 – 31.08.2019 r.
Cele szczegółowe projektu obejmują:
1. Zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji systemu kształcenia zawodowego w krajach UE.
2. Wyposażenie nauczycieli kształcenia zawodowego w nowe kompetencje praktyczne.
3. Poznanie systemu organizacji praktyk zawodowych w miejscu pracy na podstawie Włoch.
4. Podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji CKP.
5. Rozwój osobisty uczestników projektu, otwarcie się na mobilność edukacyjną.
6. Zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez obcowanie z innymi kulturami.
7. Zachęcanie do nawiązania współpracy zawodowej, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych.
Projekt będzie doskonałą okazją do poznania włoskiego systemu kształcenia zawodowego, w tym oferowanej przez placówki bazy szkoleniowej do kształcenia w takich branżach jak: budownictwo, stolarstwo, energetyka odnawialna, mechanika, CNC, gastronomia, zawody sanitarne, elektryka czy elektronika.
Zdobyte podczas job shadowing wiedza i doświadczenie na temat funkcjonowania europejskich placówek przyczyni się do wyostrzenia spojrzenia na funkcjonowanie praktycznej nauki zawodu w instytucjach i placówkach we Włoszech, oszacowania słabych i mocnych stron kształcenia praktycznego w CKP Warszawa.

ckz1@edu.um.warszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Created with Karol K.
tel. (22) 619 00 38
faks. (22) 619 00 38 wew.25
Witaj, strona internetowa naszej szkoły wykorzystuje pliki cookies.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Wróć do spisu treści