2020-2021 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
Jesteśmy placówką oświatową powołaną decyzją Nr 208 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 1 stycznia 1999r. do realizacji zadań z przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych zleconych przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne, finansowana przez budżet Urzędu m. st. Warszawy oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo - produkcyjnej.
dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
W WARSZAWIE
Mapa Strony
Przejdź do treści

2020-2021

Projekty Unijne

Nazwa projektu: Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja
 Nr projektu: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080138
 Partner: Escuela de idiomas Carlos V, S.L.
 Budżet: 122 601,00 PLN
 Forma projektu: Praktyka job shadowing (5 dni + 2 dni na podróż)  
 Czas trwania projektu: 01.10.2020 – 31.03.2022

Grupa docelowa :
Projekt w formie job - shadowing skierowany jest do grupy 20 nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1. Ww osoby należą do grupy specjalistów w dziedzinie  kształcenia i szkolenia zawodowego, między innymi w ramach następujących specjalności: budownictwo, stolarstwo, energetyka odnawialna, mechanika, CNC, gastronomia, elektryka,  elektronika i  informatyka, krawiectwo oraz chłodnictwo i klimatyzacja. Są to również kierownicy kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, czy nauczyciele języka angielskiego zawodowego. Uczestnicy projektu zdobyty bagaż doświadczeń będą starali się przenieść na grunt swojej pracy zawodowej. Przy wyborze uczestników kierować się będziemy potrzebami CKZ1 w zakresie kompetencji metodycznych nauczycieli oraz rozwoju placówki.

Skrócony opis działań zaplanowanych w projekcie :
Projekt zakłada organizację praktyki typu job-shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych CKZ1 w wymiarze 1 tygodnia. Na job-shadowing do Hiszpanii wyjedzie 20 osób w dwóch grupach po 10 osób. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności praktycznych 20 przedstawicieli CKZ1 poprzez uczestnictwo w zagranicznej mobilności typu job shadowing.

Cele szczegółowe obejmują :
1. Zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii
2. Wyposażenie nauczycieli kształcenia zawodowego w nowe kompetencje praktyczne
3. Poznanie systemu organizacji praktyk zaw. w miejscu pracy na przykładzie Hiszpanii
4. Podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji CKZ1
5. Rozwój osobisty uczestników projektu, otwarcie się na mobilność edukacyjną
6. Zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez obcowanie z innymi kulturami
7. Zachęcanie do nawiązywania współpracy międzynarodowej, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych
Projekt będzie doskonałą okazją do poznania hiszpańskich realiów kształcenia zawodowego, w tym oferowanej bazy szkoleniowej do kształcenia w branżach takich np. jak budownictwo, stolarstwo, energetyka odnawialna, mechanika, CNC, gastronomia, elektryka,  elektronika i  informatyka, krawiectwo oraz chłodnictwo i klimatyzacja. W wyniku realizacji założonych w projekcie celów zakłada się osiągnięcie rezultatów w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzrostu kompetencji komunikacyjnych oraz poprawy komunikowania się w języku obcym.

ckz1@edu.um.warszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Created with Karol K.
tel. (22) 619 00 38
faks. (22) 619 00 38 wew.25
Witaj, strona internetowa naszej szkoły wykorzystuje pliki cookies.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Wróć do spisu treści