Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
  2.  Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Warszawie dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
Powrót do listy

Zaproszenie do składania ofert na : Sprzedaż złomu

Zaproszenie do składania ofert na : Sprzedaż złomu

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się w Warszawie ul. Mińska 1/5.1. Przedmiotem sprzedaży jest złom (mieszanina metali – 17 04 07) o szacunkowej wadze ok. 29.000 kg, po niżej wymienionym sprzęcie :

L.p.Nazwa sprzętuIlość (szt.)
1.STRUGARGA POPRZECZNA1
2.FREZARKA POZIOMA UNIEWERSALNA1
3.FREZARKA PIONOWA FSS1
4.SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN1
5.PRASA CIERNA PSRZ1
6.PIEC HARTOWNICZY1
7.WIERTARKA KOLUMNOWA1
8.WIERTARKA PROMIENIOWA1
9.TOKARKA UNIWERSALNA1
10.PIŁA TARCZOWA DO STALI1
11.NOŻYCE DO CIĘCIA METALI1
12.FREZARKA POZIOMA1
13.SPAWARKA WIRÓWKA3
14.SPAWARKA TRANSFORMATOROWA1

2. Podana waga złomu ma charakter szacunkowy i służy jedynie do określenia ceny oferty. Jeżeli faktyczna waga złomu będzie większa niż podano w ogłoszeniu/zaproszeniu Sprzedający oczekuje odbioru całości złomu
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza od podanej w zaproszeniu/ogłoszeniu, Kupującemu nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodnej z ogłoszeniem.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną za 1 kg. złomu.  
5. Sprzedający przewiduje wizję  lokalną. Przeznaczony do sprzedaży złom można oglądać w dniach 21 czerwca 2021 r.,22 czerwca 2021r. lub 23 czerwca 2021 r. w  godz. od  8:00  do  14:00.
e-mail: a.kucinska@ckzwaw.pl
tel. : 022 818-29-68 wew 29

6. Sprzedający dokona sprzedaży złomu na podstawie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.
7. Odbiór złomu z siedziby Sprzedającego może odbywać się partiami, aż do wyczerpania.
8. Kupujący winien sprzęt rozmontować, złom pociąć, zważyć, załadować na własny środek transportu i przetransportować własnym staraniem i na własny koszt.
9. Obowiązkiem  Kupującego  będzie  zagospodarowanie  odpadów  zgodnie  z  Ustawą  o  odpadach z dnia 14.12.2012r.
10. Ofertę należy sporządzić wg wzoru – Formularz ofertowy – załącznik nr 2  do Zaproszenia/Ogłoszenia.
11. Oferty należy przesłać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 14:00  na adres e-mail: a.kucinska@ckzwaw.pl

12. lub złożyć w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Mińska 1/5 

I piętro pokój nr 2.25  

13. W zależności od wariantu – jeśli w sekretariacie i kopercie Oferta musi być opisana:

         „Oferta na sprzedaż złomu nie otwierać przed 28 czerwca 2021 r. godz. 10:00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego adres i nr pokoju (sala konferencyjna)

Powiadomienie o wyborze oferty opublikowane będzie na stronie internetowej oraz przesłane e-mailem.

Załączniki: