Budżet

Sprawozdanie finansowe placówki za 2020 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  Praga – Południe m.st.Warszawy.


Ostania aktualizacja - 16 września 2021 15:14

© cleanscripts.com | All rights reserved