Budżet

Sprawozdanie finansowe placówki za 2021 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  Praga – Południe m.st.Warszawy.


Ostania aktualizacja - 25 maja 2022 14:35

© cleanscripts.com | All rights reserved