Historia CKZ - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
Jesteśmy placówką oświatową powołaną decyzją Nr 208 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 1 stycznia 1999r. do realizacji zadań z przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych zleconych przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne, finansowana przez budżet Urzędu m. st. Warszawy oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo - produkcyjnej.
dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
W WARSZAWIE
Mapa Strony
Przejdź do treści

Historia CKZ

OD TRADYCJI DO NOWOCZESNOŚCI
Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ...
Centrum Kształcenia Praktycznego istnieje od 19 lat. Powstało na bazie warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, którego początki sięgają 1920 roku. W okresie międzywojennym i podczas okupacji uczniowie zdobywali praktykę w zakładach pracy i w tym okresie szkołę ukończyło 1040 osób , a w okresie okupacji 468 osób. W 1946 roku szkoła otrzymała lokal przy ul. Bliskiej z przeznaczeniem na warsztaty szkolne, a w 1954 roku przeniesiono je do nowo wybudowanego budynku przy u. Mińskiej 1/5. Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły własnymi siłami, bez pomocy urządzeń dźwigowych i transportowych, przenieśli wyposażenie działów szkoleniowych do nowej siedziby.Budynek nie był jeszcze wykończony, brak było drzwi, a otwory okienne zasłaniano od wiatru i zimna kocami. Palono w piecach przenośnych ze względu na brak centralnego ogrzewania. Nauczyciele i pracownicy podejmowali wiele działań mających na celu rozwój placówki. Produkowano między innymi narzędzia ogrodnicze, klucze płaskie, piły ramowe, wiertarki stołowe, tokarki.Przeprowadzano remonty kapitalne tokarek oraz świadczono usługi w zakresie obróbki metalu ( prace: ślusarskie, tokarskie, frezerskie, szlifierskie, kowalskie,spawalnicze). Oddawano też do użytku kolejne działy szkoleniowo produkcyjne.W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto produkcję urządzeń sportowych do ćwiczeń siłowych, których znaczna część eksportowano do Niemiec. Obecna kadra pedagogiczna i pracownicy kontynuują działania swoich poprzedników. Na miarę potrzeb i możliwości inwestują swój czas i zaangażowanie w rozwój placówki. Należy podkreślić, że wiele osób zatrudnionych w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, warsztatach szkolnych, a obecnie w Centrum jest absolwentami szkoły.
Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane w 1999 roku przez Kuratora Oświaty w Warszawie. Stało się to dzięki staraniom Dyrektora Zespołu Ryszarda Białobrzeskiego i kierownictwa warsztatów Tadeusza Rosy i Stanisława Szewczyka. Pierwszym Dyrektorem Centrum został Stanisław Szewczyk. Od 2000 roku funkcję tę pełni Stanisław Karolkiewicz. Został powołany w drodze konkursu.Od momentu powstania placówka prężnie się rozwija.Co roku modernizowana jest baza dydaktyczna, powstają nowoczesne pracownie specjalistyczne.Centrum poszerza swoją działalność o nowe kierunki kształcenia.Obecnie młodzież i dorośli uczą się w zawodach: technik awionik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń sanitarnych, technik telekomunikacji, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik mechanik, technik obróbki drewna, technik źródeł energii odnawialnych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, cukiernik, stolarz, krawiec.
Poza bogatą ofertą dydaktyczną Centrum Kształcenia Praktycznego proponuje uczniom i nauczycielom staże zawodowe oraz wymianę doświadczeń w ramach programu Leonardo Da Vinci oraz Erasmus +.

1. „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów średnich szkół na bazie
firm niemieckich” (36 uczestników).
2. „Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie” (60 uczestników).
3. „Eurobudowniczy podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy”
(42 uczestników).
4. „Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki
zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech”.
(20 osób – nauczyciele, kadra mazowieckiej oświaty i przedsiębiorcy).
5. „Praktyczna wymiana doświadczeń”. Partnerem jest Konsorcjum
Edukacyjne w Jyvaskyla w Finlandii. Jest to interdyscyplinarny instytut
kształcenia zawodowego, w którym kształci się ponad 4000 młodych ludzi
rocznie przygotowujących się w ramach kilkudziesięciu różnych zawodów
(25 osób – nauczyciele, kadra mazowieckiej oświaty i przedsiębiorcy).
                                                                                                             


CKP jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym współpracującym z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną. W Centrum rokrocznie odbywają się dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz byłych pracowników ZSM i CKP uroczyste spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, a także wycieczki krajowe i zagraniczne.
 
W 2017 roku podjęto działania wybudowania nowoczesnego budynku dydaktycznego, w którym będą mieściły się pracownie budowlane, stolarskie, spawalnia, sale wykładowe oraz kompleksowej termomodernizacji istniejącego budynku placówki.
ckz1@edu.um.warszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Created with Karol K.
tel. (22) 619 00 38
faks. (22) 619 00 38 wew.25
Witaj, strona internetowa naszej szkoły wykorzystuje pliki cookies.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Wróć do spisu treści