Ogłoszenia - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

Przejdź do treści
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1
ul. Mińska 1/5
03-806 Warszawa
tel.: 022 619 00 38
tel./fax: (22) 619-00-38 wew. 25
e-mail: ckz1@edu.um.warszawa.pl
REGON: 013184949
NIP: 113-20-52-000

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kozakiewicz
e-mail : ckp_iod@dbfopld.waw.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 , tel:(022) 619 00 38
ul. Mińska 1/5 w Warszawie


Zatrudni:
Na nowy rok szkolny 2020/2021 od września 2020r.
Nauczycieli praktycznej nauki zawodu do pracowni :
budowlanej 4 etaty
obróbki mechanicznej 1 etat
obróbki ręcznej 1 etat
telekomunikacji 0,5 etatu
energetyki odnawialnej 1 etat
chłodnictwo i klimatyzacja 1 etat
elektryczno-elektronicznej 1 etat  

oraz
Konserwatora maszyn i urządzeń elektrycznych 0,5 etatu

Zakres  obowiązków:
systematyczne przeglądy parku maszynowego i urządzeń elektrycznych;
konserwacja i naprawy bieżące maszyn i urządzeń elektrycznych;
przeglądy stanu instalacji oświetleniowej i siłowej;
modernizowanie osprzętu elektrycznego przy istniejących maszynach i urządzeniach technicznych;
Wymagania:
wykształcenie minimum zasadnicze;
uprawnienia SEP do 1 kW.
doświadczenie na podobnym stanowisku
samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie

Dokumenty prosimy przesyłać na adres : ckz1@edu.um.warszawa.pl
oraz zapoznać się z polityką CKZ w dziale RODO na stronie internetowej
Wróć do spisu treści