Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
  2.  Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Warszawie dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
Powrót do listy

Projekty Unijne 2013 – Marzec

W dniach 7-29 marca 2013 r. grupa 21 uczniów Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie i dwóch opiekunów udało się na staż zawodowy do Niemiec (Lipska) w ramach realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego projektu pt.: „Eurobudowniczy – podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy”, nr projektu 2012-1-PL1-LEO01-27264.

CELE PROJEKTU:
1. Zapoznanie z regulaminami i przepisami, głównie dot. bhp i ochrony środowiska, obowiązującymi w poszczególnych niemieckich firmach, miejscach stażu.
2. Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z remontami budowli hydrotechnicznych służących kształtowaniu zasobów wodnych i zabezpieczających przed powodzią;
3. Zapoznanie z metodami prewencji przeciwpowodziowej jak i metody usuwania skutków powodzi.
4. Nabycie umiejętności praktycznego wykonywania prac osuszania, budowlano-montażowych takich jak:- wykonywanie zleconych zadań ocieplania zewnętrznego i wewnętrznego ścian budynku,- montaż płyt regipsowych na sucho i mokro, wykładzin zewnętrznych i wewnętrznych,- montaż i demontaż lekkiego rusztowania murarskiego.
5. Zapoznanie się z nowymi technikami malarskimi, tynkarskimi.
6. Zapoznanie się z nowościami materiałowymi;
7. Zapoznanie się z logistyką organizacji pracy;
8. Nabycie praktycznego rozeznania w zakresie przygotowania i wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych związanych z pracą na placu budowy;
9.  Nabycie doświadczenia w zakresie konwersowania w języku niemieckim i języku niemieckim branżowym;
10. Zapoznanie się z organizacją i dyscypliną pracy w firmach niemieckich.
11. Zapoznanie się z kulturą i gospodarką Saksonii oraz kontaktami z Polską dawniej i dziś na tle możliwości powstałych w zjednoczonej Europie.

W styczniu 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Eurobudowniczy – podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy”. Zostało zrekrutowanych 21 uczestników, uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie, w tym 4 uczennice i 17 uczniów.  Uczniowie otrzymali polsko-niemieckie słowniki budowlane oraz dzienniczki praktyk. Wybrani zostali również dwaj opiekunowie. Wyłoniona grupa uczniów brała od stycznia do marca 2013 r. udział w przygotowaniu pedagogiczno-językowo-kulturowym, które odbywało się w szkole. Przygotowanie miało na celu nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim branżowym oraz zapoznanie się z historia, kulturą, zwyczajami i zabytkami miasta Leipzig/ Saksonii. W dniu 7 marca 2013 r. uczestnicy stażu wraz z opiekunami wyruszyli w drogę na staż do Leipzig. Na miejscu młodzież rozlokowała się w hotelu Blaues Palaise.
Odbyło się pierwsze spotkanie z p. dr Maria Peter wiceprezesem stowarzyszenia Europa Haus Leipzig, która omówiła zasady organizacji dni pracy oraz dokonała przydziału uczniów do różnych (łącznie 4) miejsc pracy.Uczestnicy pracowali w następujących zakładach: Forssbohm&Söhne GmbH, Leipzig Seen GmbH, ReProBau GmbH, ZOO Leipzig. Uczestnicy wykonywali zróżnicowane zadania na placu budowy, począwszy od remontów budynków, prace na centralnym stadionie sportowym, po utrzymanie terenu i zabudowy ośrodka wypoczynkowego przy zbiorniku retencyjnym w Leipzig.

Wykonywane zadania:
1. Zapoznanie się z regulaminami i przepisami głównie dotyczącymi bhp i ochrony środowiska, obowiązującymi w poszczególnych niemieckich firmach, miejscach praktyki.
2. Poznanie organizacji i dyscypliny pracy w niemieckich firmach, przy tym że organizacja placu budowy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (zimą).
3. Ogólna orientacja w organizacji specjalistycznych usług związanych z popowodziową renowacją i rekultywacją terenów wokół budynku.
4. Montaż i demontaż lekkiego rusztowania murarskiego.
5. Tapetowani i malowanie ścian.
6. Uzupełnianie tynków.
7. Prace wykończeniowe, w tym nakładanie tynków i wykładzin.

Po zakończeniu 3-tygodniowego stażu uczniowie otrzymali certyfikaty zaświadczające o nabytych umiejętnościach kompetencjach zawodowych. Wkrótce otrzymają dokument Europass Mobility. Poza zajęciami stażowymi w zakładach pracy, młodzież uzyskała wiadomości na temat zabezpieczeń i budownictwa przeciwpowodziowego. W czasie wycieczki do Drezna zapoznali się z terenami zalewowymi oraz zasięgiem wielkiej powodzi w tym mieście w 2002 roku.  Ekstremalne warunki atmosferyczne – ostra zima nie pozwoliły na zrealizowanie w pełni zamierzonych zajęć w terenie, głównie z zakresu budownictwa przeciwpowodziowego. Na ten temat uczestnicy otrzymali odpowiednie pisemne informacje. W ramach zajęć kulturowych uczniowie odwiedzili muzea i zabytki Leipzig, zwiedzili Pomnik Bitwy Narodów, lipskie ZOO, stadion. Zwiedzanie muzeów i zabytków Leipzig łącznie z Międzynarodowymi Targami Książki cieszyło się dużym powodzeniem. Duże zainteresowanie wzbudziły też interaktywne zajęcia w Muzeum Najnowszej Historii Niemiec i Europy. Uczestnictwo w międzynarodowym forum dyskusyjnym z dyplomatami z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec na temat „Czy Europa podoła globalnym wyzwaniom?” było dla uczestników nowym, ciekawym doświadczeniem.

EFEKTY PRZESZKOLENIA:
1. Pobudzona przedsiębiorczość, mobilność i kreatywność młodzieży.
2. Podniesiona samoocena poszczególnych uczestników.
3. Nabyte umiejętności zostaną przeniesione i wykorzystane w organizacji usług budowlanych na rynku polskim.
4. Możliwość zdobycia dodatkowych specjalizacji, które dadzą uczestnikom w przyszłości możliwość zatrudnienia lub zarejestrowania własnej działalności.
5. Praktyczne przyuczenie do wykonywania wyznaczonych harmonogramem prac, poznanie nowości rynkowych w tej branży.
6. Nabycie umiejętności analizy własnych odczuć i postepowania względem współpracowników oraz innych osób odmiennych kulturowo.
7. Wspieranie walki z wszelkimi formami dyskryminacji. Ulepszenie i rozszerzenie praktycznego szkolenia w Centrum Kształcenia Praktycznego.