Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
  2.  Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Warszawie dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego
Powrót do listy

Projekty Unijne 2017-2018

PRAKTYCZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TRIO
2017-1-PL01-KA102-037178

Partner: TRIBEKA TRAINING LAB S/L.U. MALAGA, HISZPANIA
Budżet:
25 960 EUR (111 796,74 PLN)
Forma projektu:
Praktyka job shadowing
Czas trwania projektu:
wrzesień 2017 – sierpień 2018

W dniach 15-19 stycznia 2018 r. w Maladze odbyła się wymiana doświadczeń w formie praktyk job shadowing z hiszpańskimi instytucjami kształcenia zawodowego. Uczestnicy zdobyli wiedzę o systemie kształcenia zawodowego w Hiszpanii, uwzględniającego potrzeby rynku pracy. Zapoznali się z jakością praktycznego kształcenia uczniów, programami nauczania w zawodach (elektryk, mechanik, informatyk, technik żywienia, technik budownictwa, technik energii odnawialnej, technik inżynierii sanitarnej oraz technik obrabiarek CNC) oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w tych zawodach, formami współpracy z pracodawcami, metodami i technikami nauczania, a także motywowania uczniów. Mieli okazję nie tylko obserwować pracę nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale także brać aktywny udział w zajęciach prowadzonych w pracowniach i laboratoriach placówek szkolenia zawodowego oraz  korzystać z wyposażenia techniczno-dydaktycznego podczas prowadzenia zajęć w wyznaczonych wcześniej placówkach oświatowych.Nauczyciele podczas praktyki job shadowing zdobyli umiejętności i kompetencje organizacyjne, wykazując dużą elastyczność dostosowania się do otoczenia i zastanych warunków pracy. Dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w praktyce job shadowing stali się na kilka dni członkami hiszpańskiej kadry nauczycielskiej. Przełamali bariery i stereotypy socjokulturowe, co wpłynęło na swobodę w nawiązywaniu kontaktów, wymianę doświadczeń oraz udoskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas współpracy z osobami odmiennymi kulturowo. Pomogło to szczegółowiej przyjrzeć się i lepiej zrozumieć system kształcenia zawodowego.Każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat uczestnictwa z praktyce job shadowing, a wkrótce otrzyma również dokument Europass Mobilność wraz z opisem umiejętności i kwalifikacji uzyskanych podczas pobytu w Hiszpanii.Realizacja projektu zdecydowanie przyczyniła się do umiędzynarodowienia CKP i poszerzenia międzynarodowej sieci placówek szkolenia zawodowego współpracujących z naszą placówką. Kadra pedagogiczna CKP przeniosła na grunt polski szereg najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w zakresie praktycznego szkolnictwa zawodowego.