Dyrekcja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1w Warszawie – Stanisław Karolkiewicz

tel.: 22 619 00 38
e-mail: skarolkiewicz@edu.um.warszawa.pl
Kompetencje dyrektora znajdują się w statucie szkoły

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1w Warszawie – Gabriel Giziewicz

tel.: 22 619 00 38
e-mail: ggiziewicz@edu.um.warszawa.pl
Kompetencje wicedyrektora znajdują się w statucie szkoły

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1w Warszawie – Grażyna Popis

tel.: 22 619 00 38
e-mail: gpopis@edu.um.warszawa.pl
Kompetencje wicedyrektora znajdują się w statucie szkoły


Ostania aktualizacja - 16 września 2021 15:08

© cleanscripts.com | All rights reserved