Dyrekcja

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie – Grażyna Popis

tel.: 22 619 00 38
e-mail: gpopis@eduwarszawa.pl
Kompetencje dyrektora znajdują się w statucie szkoły

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie – Gabriel Giziewicz

tel.: 22 619 00 38
e-mail: ggiziewicz@eduwarszawa.pl
Kompetencje wicedyrektora znajdują się w statucie szkoły

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie – Marek Majsterek

tel.: 22 619 00 38
e-mail: mmajsterek@eduwarszawa.pl
Kompetencje wicedyrektora znajdują się w statucie szkoły


Ostania aktualizacja - 7 marca 2023 13:53

© cleanscripts.com | All rights reserved